Sporet og færten

Sporet og færten.

Selve sporet består af flere dele. Når nogen bevæger sig gennem terrænet taber man hudceller og man efterlader et fodaftryk i jordbunden. Vildtet taber også hudceller og efterlader et klovaftryk. Vildtet afsætter dufte fra kirtler og selve klovaftrykket starter en forrådnelse ved gennem trædningen af vegetationen i jordbunden. Anskudt eller påkørt vildt efterlader også kropsvæsker, som blod og måske mave/tarmindhold. Alle disse elementer skaber sporet. Nogle er mere flygtige end andre. Hudceller og hår kan føres bort med vinden. Blod og kropsvæsker kan havne oppe i vegetationen og tørre ud i solen. Selve klovaftrykket og de kropsvæsker som havner på jordbunden forbliver i terrænet i længere tid. Dygtige schweisshunde kan følge denne fært efter flere dage.
Der er selvfølgelig forskellige forhold som har indvirkning på disse sporforhold. Dyret som bevæger sig gennem terrænet afgiver mere eller mindre kropsfært og jo hurtigere dyret bevæger sig jo længere er der også mellem klovaftrykkene. Alt efter anskydningens art afgiver dyret mere eller mindre af kropsvæsker.
Der er også påvirkningen fra miljøet. Jordbunden ånder, når jordtemperaturen er højere en lufttemperaturen, kan man sige jorden ånder ud, færten stiger op. Når jordtemperaturen er lavere end luften ånder jorden ind, færten bliver ved jorden. Hundens lugtesans fungerer bedst ved en luftfugtighed på mellem 35 og 55 % og man mener det tager op til 10 min til et kvarter for hunden at omstille sig fra f. eks tør til fugtig luft.
Herudover har det afgørende betydning hvilket underlag sporet ligger på. Der kan være tale om et meget enkelt færtbillede, hvor underlaget er hårdt som f,eks asfalt, sten, grus og lignende, eller der kan være tale om et meget broget færtbillede, hvor underlaget er f.eks en skov. Man taler om gunstige eller ugunstige fært forhold.

Gunstige fært forhold er :

Ugunstige fært forhold er:

Man skal være opmærksom på at, hvis hunden kommer fra et areal med et meget enkelt fært billede, som f.eks. en vej og sporet går ind på et areal med et meget broget fært billede, som f.eks. en skov vil hunden lige pludselig have sværere ved at fastholdes sporet. Den krydser lidt frem og tilbage indtil den får skilt den rigtige fært ud i det ændrede og mere brogede fært billede.
Hunden kan også sagtens følge et spor i vand, da fært opfører sig som luft i vand og stiger til vejrs og først spreder sig ved overfladen, den såkaldte skorstenseffekt.